KENYA - Shining Hope School, Kibera Slum, Nairobi

KENYA - Samburu Trust

TANZANIA - Climbing Kilimanjaro for Water

RWANDA - Agahozo-Shalom Youth Village